شرکت پارس آنلاین : تهران، خیابان خرمشهر، شماره ٢٢۴  کدپستی:١۵٣٣٧     تلفن: ٨٢٢٠٠    فکس: ٨٨٧۵٩۵٩۵


مراحل نصب PPPOE بروي ويندوز XP :

1.1. در Control panel گزينه Network connections را انتخاب کنيد :

1.2. سپس گزينه "Create a new connection" :

1.3. Nextبزنيد :

1.4. و گزينه "Connect to the Internet"را انتخاب نماييد :

 

1.5. سپس گزينه" setup my connection manually " :

1.6. بعد هم گزينه"...connect using a broadband connection " را انتخاب کنيد:

1.7. در اين مرحله ISP name را وارد کنيد:

1.8. سپس username و passwordرا وارد و Next کنيد :

1.9. پس از وارد کردن User name و Password گزينه Add a shortcut to this connection to my desktop را فعال و Finish نماييد :

1.10. حال يک آيکون به همان نامي که شما هنگام ساختن رابط ارتباط وارد کرده ايد بروي Desktop شما ظاهر مي شود که براي ارتباط با اينترنت تنها کافيست بروي اين آيکون دوبل کليک کرده و پس از وارد کردن Username و Password ( در صورتي که از قبل وارد نشده باشند ) بروي گزينه Connect کليک نموده به اينترنت متصل شويد :