شرکت پارس آنلاین : تهران، خیابان خرمشهر، شماره ٢٢۴  کدپستی:١۵٣٣٧     تلفن: ٨٢٢٠٠    فکس: ٨٨٧۵٩۵٩۵


مراحل نصب PPPOE بروي Windows Server :

به منظور راه اندازي NAT روي Windows Server از سرويس Routing and Remote Access و يا ISA Server استفاده مي شود. در اينجا به نحوه تنظيم Routing and Remote Access جهت استفاده از PPPOE Connection مي پردازيم. با توجه به تصاوير آماده شده و ترتيب شماره ها در هر تصوير، اقدام فرماييد.

ابتدا RRAS را باز مي كنيم.

روي سرور راست كليك كرده سپس Add server را انتخاب مي كنيم.

در پنجره باز شده This Computer را انتخاب كرده OK را مي زنيم.

روي Server اضافه شده Right click كرده و گزينه اول را انتخاب نمائيد.

گزينه Custom configuration را انتخاب كنيد.

گزينه Demand Dial Connection را انتخاب كرده و Next را انتخاب ميكنيم.

براي فعال شدن سرويس RRAS گزينه Yes را انتخاب كنيد.

در صفحه زير سمت راست كليك راست كرده و گزينه New Demand-Dial Interface را انتخاب ميكنيم.

در صفحه زير گزينه Next را انتخاب ميكنيم.

Interface name را به دلخواه انتخاب ميكنيم.

در اين قسمت چيزي نوشته نميشود.

گزينه هاي Route IP…. و Send a plain-text… را انتخاب ميكنيم.

در صفحه زير اول Add و سپس Ok و سپس Next را انتخاب ميكنيم.

در صفحه زير User name و Password خود را وارد نماييد.

وارد Network Interface شده و روي Connection ساخته شده راست كليك كرده و گزينه Propertise را انتخاب ميكنيم.

وارد قسمت Networking ميشويم.

وارد قسمت Setting شده و تيك LCP را برميداريم و Ok را انتخاب ميكنيم.

روي Connection ساخته شده راست كليك كرده و Connect را انتخاب ميكنيم.