شرکت پارس آنلاین : تهران، خیابان خرمشهر، شماره ٢٢۴  کدپستی:١۵٣٣٧     تلفن: ٨٢٢٠٠    فکس: ٨٨٧۵٩۵٩۵


مراحل نصب PPPOE بروي ويندوز VISTA

1.1. وارد کنترل پانل شده :

1.2. گزينه "set up connection or network" را انتخاب نماييد:

1.3. سپس گزينه "Connect to the Internet" را کليک و سپس Next نماييد:

1.4. حال گزينه Broadband(PPPoE)را انتخاب فرماييد:

 

1.5. در اين مرحله username و  passwordخود را وارد نموده و با کليک بروي گزينه Connect متصل شويد :